ILLA home page
  1. Kända problem

Problem med monteringstyp

Kör illa distribuera --self -port=1000 -s={your-ip-address} eller run-official-image.sh, returnera följande fel:

Docker svarade med statuskod 400: ogiltig mount config for type "bind": bind källkod finns inte: /tmp/illa-data

För tillfället stöder monteringstypen endast mount, vänligen config docker -v som mount-läge. Eller installera om dockaren genom att följa skript.

reinstall-docker-with-ubuntu.sh

Och kör distributionskommandot igen.

För fler problem: https://github.com/illacloud/illa-builder/issues