ILLA home page
  1. Behållare

Du kan gruppera relaterade komponenter tillsammans i ett kort med hjälp av behållarkomponenten. Behållare har också stöd för flera vyer som gör att du kan separera innehåll i olika vyer som användare kan växla mellan.

Behållare fungerar som alla andra komponenter. När du har lagt till, kan du gruppera komponenter inom det genom att trycka på D eller K och dra dem på behållaren.

Flera vyer

Behållare har stöd för flera vyer för att gruppera innehåll. Du kan ställa in vyer i Visningar sektionen i fliken Inspekter. Endast en vy är synlig åt gången och användare växlar mellan dem genom att ändra den aktuella vyn för behållarkomponenten.

Använd andra komponenter för att ändra vyer

Du kan använda andra komponenter för att styra behållare genom att lägga till en händelsehanterare till andra komponenter. Följande metoder stöds:

  1. Ställ in aktuell vy med nyckel
  2. Ställ in aktuell vy efter index
  3. Visa nästa (synliga) vy
  4. Visa föregående (synlig) vy

Anslut en flik till en behållare

Du kan använda en flikkomponent för att styra en behållare genom att slå på Länk till en behållare i fliken Inspektera.

Efter att ha länkat till en behållare kommer etiketter på flikar att ändras till etiketter på vyer. Du kan ändra vyer genom att klicka på flikar utan händelsehanterare.