ILLA home page
  1. Knapp

Knappkomponenten tillåter användare att utlösa en åtgärd eller utföra en funktion genom att klicka på knappen.

Egenskaper

EgenskaperBeskrivning
TextTexten som visas för knappen
HändelsehanterareUtlösa frågor, styra komponenter, eller ringa andra API:er som svar på komponenthändelser.
LaddarOm komponenten ska visa en laddningsindikator.
InaktiveradKontrollera status för om komponenten är inaktiverad. Komponenten kan inte ändras eller fokuseras när den är inaktiverad.
VerktygstipsAnvändaren kan ange komponentverktygstips här. Verktygstipen kommer att visas när den är fokuserad. Markdown format stöds.
HiddenStyr dynamiskt om komponenten är dold. Du kan ändra den dolda statusen genom dynamiskt booleskt värde.
VariantTillåt användare att välja mellan två olika stilar för knappen: fyll eller kontur.
Tema färgTillåter användare att ange knappens bakgrundsfärg och opacitet

Händelsehanterare

HändelseBeskrivning
ClickNär en användare klickar på denna knapp, utföra specifika åtgärder anpassade av användare.

Data

Komponenten har några vanliga data, som kan anropas via {{componentName.propertyName}} i appen.

Egenskapens namnBeskrivning
colorSchemebakgrundsfärg på knappen
inaktiveradett booleskt värde anger inaktiverad status
visningsnamnnamnet på denna komponent (dvs knapp1)
hiddenett booleskt värde anger den dolda statusen för knappen
dold Dynamiskett booleskt värde anger den dolda dynamiska statusen för knappen
laddarladdar värde
texttextvärde som visas på knappen
tooltipTextvärdet av verktygstips text
variantVariant stil på knappen (fyll eller skisserad)

Använd ärende

Därefter kommer vi att visa hur man använder knappen för att styra komponenten form dynamiskt.

Steg 1 Lägg till en åtgärd

Vi har skapat en tabell som heter länder, inklusive 5 kolumner: num_code, alpha_2_code, alpha_3_code, en_short_name, nationalitet. Ländernas namn är vad vi vill använda som alternativ värde, som lagras kolumnen en_short_name .

Sedan kan vi skapa en ny åtgärd för Supabase från åtgärdslistan, där vi listar all data i länder och heter supabasedb1

välj distinkt en_short_name som värde från "Länder" för värde

Detta är vad vi har som resultat:

Klicka på Save och Run för att aktivera denna åtgärd.

Steg 2 Lägg till en komponent

Först adderar vi komponenten Form och etiketterar den som ‘Survey’. Sedan drar vi in en Inmatningskomponent, en vald komponent och en talkomponent i formuläret, och märker dem som Name, Nationalitet, och Ålder.

Vi kartlägger sedan länder värden för att välja komponent av

  1. i mappat läge, sätt datakällor till att vara {{supabasedb1.data}}
  2. i mappat alternativ, ange värde som ska vara {{item.value}}

Sedan kan vi konfigurera Submit knappen för att styra Send metoden Form komponent.

  1. I händelsehanteraren Redigera, välj Control component i åtgärd, välj form komponenten som du vill uppdatera som mål för händelsen.
  2. Välj Submit åtgärden.