ILLA home page
  1. Supabase DB

Supabase jest otwarto-źródłową alternatywą dla Firebase, która umożliwia programistom tworzenie aplikacji mobilnych i internetowych w czasie rzeczywistym. Zapewnia wiele takich samych funkcji, jak Firebase, takich jak bazy danych w czasie rzeczywistym, uwierzytelnianie użytkowników, i hostingu, ale z dodatkowymi korzyściami związanymi z byciem open-source i dostarczaniem API SQL. Umożliwia to programistom korzystanie z ich istniejącej wiedzy i narzędzi SQL, co ułatwia integrację z innymi systemami. Ponadto Supabase zapewnia bardziej elastyczną i konfigurowalną platformę niż Firebase, co może być bardziej restrykcyjne w zakresie modelowania i użytkowania danych.

Ten samouczek zarysowuje proces tworzenia Panelu Administracyjnego za pomocą Edytora ILLA i Supabase w kilku prostych krokach. ILLA jest platformą o niskim kodzie dla programistów, która umożliwia szybki rozwój i wdrażanie narzędzi wewnętrznych. Pozwala na tworzenie stron przeciągając i upuszczając składniki interfejsu użytkownika, łącząc się z dowolną bazą danych lub API, i pisując JavaScript. Aby dowiedzieć się więcej o Supabase, odwiedź swoją stronę internetową na https://supabase.com/. Zaczynajmy!

Krok 1: Skonfiguruj swój Backend na Supabase

Na Panelu Supabas, kliknij New project i ustaw nazwę adminPanel.

Utwórz nową tabelę klikając na “Utwórz nową tabelę”.

Supabase oferuje różne opcje wypełniania tabel z danymi, w tym zapisywanie zapytań, tworzenie schematów za pomocą interfejsu użytkownika i przesyłanie plików CSV.

Wpisz informacje w tabeli. Baza danych jest teraz skonfigurowana.

Krok 2: Zbuduj interfejs użytkownika na chmurze ILLA

Na ILLA Cloud, kliknij przycisk Utwórz nową, aby utworzyć nową aplikację.

Przeciągnij komponenty z panelu ‘Insert’ do płótna.

Wybierz komponenty na płótnie i skonfiguruj właściwość w panelu Inspect.

Jak widać w poniższym zrzucie ekranu, stworzyliśmy prosty panel administratora.

Krok 3: Połącz z Supabase i skonfiguruj CRUD

Weź pod uwagę informacje o połączeniu z bazą danych w Ustawienia Projektu w Supabase.

Na liście akcji kliknij + New i wybierz Supabase DB.

Wypełnij formularz, aby połączyć się z wystąpieniem Supabasy. Sprawdź połączenie i zapisz zasób.

Kliknij ‘Utwórz Action’, aby utworzyć akcję z zasobem Supabase i skonfigurować CRUD.

Użyj {{ aby uzyskać dane wejściowe front-end. Poniżej znajduje się przykład strony Zarządzanie Użytkownikami w Panelu Administracyjnym.

Szukaj użytkownika według nazwy wprowadzonej w wejściu1

WYBIERZ *
od użytkownika
W KTÓRYCH nazwa = "{{input1.value}}"
;

Aktualizuj dane użytkownika. Aktualizuj informacje o użytkowniku gdy id pasuje

AKTUALIZUJ użytkownika
Nazwa SET = "{{input3.value}}"
, e-mail = "{{input4.value}}"
WHERE id="{{input2.value}}"
;

Wstaw dane użytkownika

WEJŚCIE DO WARTOŚCI użytkownika("{{input5.value}}","{{input6.value}}","{{input7.value}}");

Usuń użytkownika przez id

USUŃ użytkownika gdzie id = "{{input2.value}}";

Krok 4: Pokaż dane o komponentach

Skonfiguruj właściwości komponentów z {{ . Na przykład:

Zasoby