ILLA home page
  1. Generowanie SQL

Generowanie SQL

Wspieramy generowanie SQL w tych zasobach: PostgreSQL, MySQL, Oracle DB, MariaDB, TIDB, SupabaseDB i ClickHouse. Możesz wprowadzić język naturalny i uzyskać gotowe do uruchomienia polecenie SQL podczas korzystania z tych zasobów.

Wprowadź stronę edycji aplikacji i utwórz akcję używając jednego z wyżej wymienionych zasobów.

Wybierz typ instrukcji, którą chcesz wygenerować

Wprowadź szczegóły i kliknij przycisk Generuj SQL