ILLA home page
  1. Znane problemy

Problem z typem montowania

Uruchom illa deploy --self -port=1000 -s={your-ip-address} lub run-official-image.sh, wróć następujący błąd:

Docker odpowiedziało kodem statusu 400: nieprawidłowa konfiguracja montowania dla typu "bind": powiązanie ścieżki źródłowej nie istnieje: /tmp/illa-data

Na razie typ montowania obsługuje tylko montowanie, proszę skonfigurować docker -v jako tryb ‘montowanie’. Lub ponownie zainstaluj docker przez następujące skrypty.

reinstall-docker-with-ubuntu.sh

I ponownie uruchom polecenie wdrożenia.

Więcej problemów: https://github.com/illacloud/illa-builder/issues