ILLA home page
 1. Poza kodowaniem

Poza kodowaniem i rozwojem istnieje wiele obszarów, w których możemy aktywnie uczestniczyć w projektach open source:

 • Dokumentacja: Innym ważnym obszarem dla wkładów open source jest pisanie dokumentacji. Może to obejmować przewodniki użytkownika, odniesienia do API i inne materiały, które pomagają ludziom zrozumieć i używać oprogramowania.
 • Zapewnianie wsparcia: Wiele projektów open source polega na wolontariuszach, którzy udzielają wsparcia użytkownikom. Może to obejmować udzielanie odpowiedzi na pytania na forach lub listach mailingowych lub udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów i rozwiązywaniu problemów.
 • Testowanie i zapewnianie jakości: Testy i zapewnianie jakości mają kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego projektu oprogramowania, a projekty open source nie są wyjątkiem. Przyczynianie się do testowania i zapewniania jakości może pomóc w zapewnieniu wysokiej jakości i niezawodności oprogramowania.
 • Projektowanie i doświadczenie użytkownika: Projektowanie i doświadczenie użytkowników oprogramowania są ważnymi czynnikami powodzenia oprogramowania. Przyczynianie się do projektowania i doświadczenia użytkowników projektu open source może pomóc uczynić oprogramowanie bardziej intuicyjne i przyjazne dla użytkownika.
 • Zarządzanie społecznością: Zarządzanie społecznością projektu open source jest cennym wkładem, który może pomóc w zapewnieniu powodzenia i powszechnego przyjęcia oprogramowania. Obejmuje to określenie kanałów, za pośrednictwem których społeczność komunikuje, współpracując ze społecznością, zachęcanie do współpracy i dzielenia się, pomaganie nowym członkom w rozpoczynaniu działalności oraz zbieranie informacji zwrotnych od społeczności.

Design

Osoby, które są projektantami lub mają umiejętności projektowe, mogą wnieść cenny wkład w projekty open source. Na przykład mogą tworzyć grafiki, grafiki i plakaty dla projektu, i mogą wnieść wkład w media społecznościowe, posty na blogach i inne materiały. Ponadto projektanci mogą opracować przewodniki stylu w celu zapewnienia spójności w projektowaniu wizualnym projektu, które mogą być ważne dla dużych projektów typu open source, z udziałem rozproszonych na całym świecie. Ogólnie rzecz biorąc, projektanci mogą przyczynić się do projektów typu open source, i ich wkład może przyczynić się do powodzenia i powszechnego przyjęcia oprogramowania.

Testing

Osoby, które są użytkownikami projektu open source, mogą wnieść znaczący wkład na różne sposoby. Na przykład mogą zgłaszać błędy, które napotykają podczas korzystania z oprogramowania, co może pomóc zespołowi rozwojowemu naprawić błędy i poprawić jakość projektu. Ponadto użytkownicy mogą zarejestrować się jako beta testery dla nowych wydań lub funkcji, oraz dostarczać informacji zwrotnych na temat doświadczenia użytkowników i jakości oprogramowania. Ta opinia może pomóc zespołowi rozwojowemu w powtórzeniu się i ulepszeniu projektu. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy projektów typu open source mogą przyczynić się do realizacji projektu i przyczynić się do jego powodzenia i powszechnego przyjęcia.

Dokumentacja

Pisanie dokumentacji jest ważnym obszarem dla wkładu w projekty open source. Dokumentacja pomaga użytkownikom zrozumieć i używać oprogramowania, a jest to kluczowy element każdego udanego projektu. Jeżeli jest pan dobry na piśmie.

Przy sporządzaniu dokumentacji dla projektu open source, ważne jest, aby pamiętać o następujących czynnikach:

 • Odbiorca: Dokumentacja powinna być napisana z myślą o odbiorcach docelowych. Może to obejmować początkujących użytkowników, zaawansowanych użytkowników lub programistów, którzy integrują oprogramowanie z własnymi projektami.
 • Przejrzystość: dokumentacja powinna być jasna i zwięzła, przy użyciu języka, który jest łatwy do zrozumienia. Terminy techniczne i jargon powinny być wyjaśnione prostym językiem, a ogólna struktura dokumentacji powinna być logiczna i łatwa w obsłudze.
 • Kompletność: dokumentacja powinna być kompletna i obejmować wszystkie funkcje i funkcjonalność oprogramowania. Obejmuje to zarówno przeglądy na wysokim szczeblu, jak i szczegółowe opisy sposobów korzystania z oprogramowania.
 • Dokładność: dokumentacja powinna być dokładna i aktualna. Powinna ona odzwierciedlać aktualny stan oprogramowania, a także powinna być regularnie weryfikowana i aktualizowana.

Jeśli jesteś dobry w tworzeniu treści i pisaniu dokumentów technicznych, możesz wnieść swój wkład na wiele sposobów. Oto kilka przykładów, w jaki sposób możesz się zaangażować:

 • Pisanie samouczków i blogów: Możesz pisać samouczki i blogi, które pomagają użytkownikom zrozumieć i korzystać z oprogramowania. Jeśli jesteś konsekwentnym użytkownikiem projektu, możesz być jednym z najlepszych współpracowników w tym obszarze. Możesz podzielić się swoimi poradami i spostrzeżeniami w oparciu o swoje doświadczenie, i jeśli projekt ma dedykowaną platformę bloga, możesz poprosić o opublikowanie tam swoich treści. Alternatywnie, istnieje wiele darmowych platform hostingowych, na których możesz publikować własne posty.
 • Pomoc w mediach społecznościowych: Możesz przyczynić się do obecności mediów społecznościowych poprzez pisanie treści i współpracę ze społecznością. Nawet jeśli nie masz bezpośredniego dostępu do kont w mediach społecznościowych, możesz skontaktować się z menedżerem mediów społecznościowych w celu zaproponowania treści i sposobów współpracy z użytkownikami i innymi zainteresowanymi stronami. Może to przyczynić się do zwiększenia widoczności projektu.
 • Tłumaczenie dokumentów: Jeśli znasz wiele języków, możesz przyczynić się do projektów open source, tłumacząc dokumenty na różne języki. Może to przyczynić się do zwiększenia dostępności projektu dla użytkowników na całym świecie, i może otworzyć projekt dla nowego zestawu użytkowników, którzy być może nie byli w stanie z niego korzystać.

Społeczność

Zarządzanie społecznością projektu open source stanowi cenny wkład, który może przyczynić się do powodzenia i powszechnego przyjęcia oprogramowania. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby przyczynić się do projektu open source, zarządzając społecznością:

 1. Określ kanały, za pomocą których społeczność się komunikuje. Może to obejmować fora, listy mailingowe, konta mediów społecznościowych lub inne platformy internetowe.
 2. Współpracuj ze społecznością. Może to obejmować udzielanie odpowiedzi na pytania i komentarze, rozpoczynanie lub udział w dyskusjach oraz udzielanie pomocy użytkownikom, którzy doświadczają problemów.
 3. Zachęcanie do współpracy i dzielenia się między członkami społeczności. Projekty „open source” opierają się na współpracy i dzieleniu się, a wspieranie tych wartości w obrębie społeczności jest ważne.
 4. Pomóż nowym członkom zaczynać pracę. Wiele projektów open source ma nowych użytkowników, którzy dopiero uczą się o oprogramowaniu. Możesz pomóc tym użytkownikom poprzez udzielanie wskazówek i wsparcia oraz kierowanie ich do zasobów, aby pomóc im zacząć.
 5. Zbieraj opinie od społeczności. Społeczność może dostarczyć cennych informacji zwrotnych na temat oprogramowania i jego funkcji, i ta informacja zwrotna może zostać wykorzystana do ulepszenia projektu i uczynienia go bardziej przyjaznym dla użytkownika.

Advocating

Wiele projektów typu open source jest kierowanych przez społeczność i nie ma specjalnego zespołu ds. marketingu do rozpowszechniania świadomości. Przyczynianie się do realizacji projektu open source, stając się dedykowanym rzecznikiem i upowszechniając świadomość, może być cennym wkładem, który pomaga zapewnić powodzenie i powszechne przyjęcie oprogramowania. Może to obejmować korzystanie z mediów społecznościowych lub udział w imprezach offline w celu promowania projektu, i może przyczynić się do zwiększenia widoczności projektu bez konieczności angażowania sponsorów lub właścicieli projektu.