ILLA home page
  1. Redis

Redis i Illa er en databaseintegrasjon som lar deg koble til og samhandle med en Redis database. Redis er et populært relasjonssystem for databaseadministrasjon med åpen kildekode som er kjent for sin hastighet, pålitelighet og brukbarhet.

Med Redis integrasjon i Illa, kan du spørre, innstille, oppdatere og slette data fra en Redis database ved å bruke SQL-kommandoer. Du kan også opprette egendefinerte SQL-spørringer og kjøre dem i Illa. Dette gjør det enkelt å bygge data-drevne programmer og dashbord som viser sanntidsdata fra en Redis database.

Opprett Redis

Det er to måter å lage en ressurs i Illa etter å ha logget på din Illa-konto.

  • Opprett i ressurser

Logg deg på din Illa konto, velg **Ressurser** på toppen av siden, og klikk **Opprett ny-knappen.

external_resource

Velg Redis fra databaselisten.

action_list

Koble til databasen med de nødvendige parametrene beskrevet i “Tilkoblingsinnstillinger” nedenfor.

Klikk **Test oppkobling** for å se om vi har lykkes i å koble til databasen. Hvis ja, klikk Lagre ressurser, eller dobbeltsjekk vertsnavn, port, brukernavn og passord er riktig.

Etter oppretting av en ressurs, vil Redis vises som vist.

redis_ex_ready

  • Opprett i bygger

Logg deg på din Illa konto, opprett et prosjekt i Illa Builder på ** siden, og naviger til Handlingslisten nederst på siden. Klikk **new**, og velg Redis fra databaselisten. Deretter kan du koble til databasen med nødvendige parametere beskrevet i “Tilkoblingsinnstillinger” nedenfor.

Klikk **Test oppkobling** for å se om vi har lykkes i å koble til databasen. Hvis ja, klikk Lagre ressurser, eller dobbeltsjekk vertsnavn, port, brukernavn og passord er riktig.

Tilkobling innstillinger

Her må vi skaffe informasjon for å koble til Redis database.

redis_config

EgenskaperPåkrevdBeskrivelse
NavnobligatoriskNavnet på ressursen når det skapes handlinger i ILLA.
HostnameobligatoriskURL-adressen eller IP-adressen for databasen din
PortobligatoriskTjenerens portnummer som du bør bruke til å koble til. Hvis du ikke angir en port, er standard port ‘6379’.
Database Indeksvalgfritten datastruktur som brukes for å optimalisere ytelsen av spørringer som henter data fra en Redis database
DatabasenobligatoriskNavnet på databasen
Brukernavnobligatoriskbrukernavnet du vil bruke når du logger inn på Redis serveren.
PassordobligatoriskBruk dette passordet for godkjenning.
SSL valgvalgfrittavgjør hvor høyt en sikker SSL-TCP/IP-tilkobling prioriteres ved forhandlinger med tjeneren.

Opprett handlinger

Vi har laget en Redis-ressurs, vi kan legge til handlingen ved å velge Redis fra handlingslisten og velge Create action knappen.

redis_resource_list

Nå har vi lagt til Redis serveren som en handling på byggesiden vår.

redis

Konfigurer Redis

EgenskaperBeskrivelse
spørringkommandoer for å hente data fra databasen
Transformatortransformerer data til stilen du ønsker å bruke JavaScript

Eksempel bruk:

  • NØKKEL

Denne kommandoen henter en liste over alle nøkler i Redis databasen. Du kan bruke jokertegn for å filtrere nøklene etter mønster.

KEYS *
KEYS user:*
  • SKAFF

Denne kommandoen henter verdien forbundet med en gitt nøkkel.

GET user:12345
  • HGETALL

Denne kommandoen henter alle feltene og deres verdier fra en Redis hash-datastruktur.

HGETALL user:12345
  • ZRANGE

Denne kommandoen henter en rekke verdier fra en Redis sortert sett datastruktur, basert på deres skårer.

ZRANGE high_scores 0 9 WITHSCORES
  • LYTT

Denne kommandoen henter en rekke verdier fra en Redis liste-datastruktur.

LRANGE my_list 0 4
  • AVSLUTTER

Denne kommandoen sjekker om en angitt nøkkel finnes i Redis databasen.

EXISTS user: 12345
  • TTL

Denne kommandoen henter tids-til-live (TTL)-verdien knyttet til en nøkkel, som spesifiserer hvor lenge nøkkelen vil forbli i databasen før den utløper.

TTL user:12345