ILLA home page
  1. Liste

Listekomponenten ligner på en container der du kan hekte inn andre komponenter inne i den.

Dra komponenter for å liste

Når du drar en listekomponent for rammen, inneholder den automatisk noen komponenter. Du kan slette eller endre dem og dra nye komponenter i listen.

Bare det første elementet kan redigeres, og andre vil automatisk endres basert på det første elementet. Du kan også fokusere på det første elementet og dra på linjen for å endre høydeelementene.

Vis søkeresultater i en liste

Når du drar en listekomponent til rammen, viser den automatisk testdata i JSON-format. Du kan endre datakilden til en handling ved å bruke {{ mysql_list_query.data }}.

Etter at du har satt datakilden, kan du endre data for komponentene:

  1. Velg komponenten i det første elementet.
  2. Hvis komponentdataene er fra listen, kan du angi dataene ved å bruke {{ currentItem.columnName }}. For eksempel kan du angi bildekilden med {{ currentItem.Avater }}. Avater` er en kolonne fra datakilden i listen.

Du kan bare bruke {{ currentItem.columnName }} når komponentene er i listen.

Bruk dataene i listen

Du kan bruke data fra valgte elementer ved å bruke {{ list1.selectedItem.columnName }}. Eller bruk data fra listen ved hjelp av {{ list1.dataSource[n].columnName }}