ILLA home page
  1. Installer introduksjon

Sky

Prøv énklikk distribusjon i ILLA Cloud for den enkleste opplevelsen.

Selv-vert

Du kan selv arrangere lokalt med ILLA CLI, Docker compose, k8s helm etc. Vi har gjentatte ganger optimalisert selvbetjeningsprosessen for å gjøre deg i stand til å foreta selvbetjene og programvare-distribusjon om noen få minutter. Sammenlignet med skyen kan du bruke ILLA-produkter sikrere og pålitelig, og du kan bruke ILLA-bygger ved å enkelt besøke den distribueringssiden etter å ha hostet og distribuert bygger lokalt.

For mer informasjon om seg selv verten, se ILA CLI, Docker compose, k8s helm startsider. Hvis du har problemer med selv-distribusjonen, kontakt oss på GitHub eller business@illasoft.com.

Distribuere med ILLA-CLI

Vennligst sjekk: ILLA CLI

Distribuer manuelt

Eller du kan distribuere ILLA-bygger manuelt ved følgende metode: