ILLA home page
  1. Beholder

Du kan gruppere relaterte komponenter sammen i et kort ved hjelp av containerkomponenten. Beholdere støtter også flere synspunkter som lar deg skille innhold til forskjellige visninger som brukerne kan bytte mellom.

Beholdere fungerer som alle andre komponenter. Når du er lagt til, kan du gruppere komponenter i den ved å trykke D eller K og dra dem inn i beholderen.

Flere visninger

Containers støtter flere visninger for grupperingsinnhold. Du kan angi visninger i Visninger av Inspeksjoner fanen. Bare én visning vises om gangen og brukeren bytter mellom dem ved å endre gjeldende visning av containerkomponenten.

Bruk andre komponenter til å endre visning

Du kan bruke andre komponenter til å kontrollere beholdere ved å legge til en hendelsesbehandler til andre komponenter. Følgende metoder er støttet:

  1. Angi gjeldende visning med nøkkel
  2. Sett gjeldende visning med indeks
  3. Vis neste (synlig) visning
  4. Vis forrige (synlig) visning

Koble en fane til en beholder

Du kan bruke en fanekomponent til å kontrollere en beholder ved å slå på Link til en beholder av Inspeksjon fanen.

Etter at de er koblet til en beholder, vil etiketter til etiketter bli endret til synspunkter. Du kan endre visninger ved å klikke på faner uten hendelsesbehandlere.