ILLA home page
 1. Utover koding

Utover koding og utvikling, det er mange områder hvor vi kan bidra aktivt med åpen kildekode-prosjekter:

 • Dokumentasjon: Et annet viktig område for åpen kildekode bidrag skriver dokumentasjon. Dette kan omfatte brukerveiledninger, API-referanser og andre materialer som hjelper folk til å forstå og bruke programvaren.
 • Å gi støtte: Mange åpen kildekode-prosjekter er avhengige av frivillige for å gi støtte til brukerne. Det kan innebære å svare på fora eller mailing lister, eller å hjelpe til med feilsøking og problemløsning.
 • Testing og kvalitetssikring: Testing og kvalitetssikring er avgjørende for at eventuelle programvareprosjekter skal lykkes, og det er ikke noe unntak fra åpen kildekode. Bidra til uttesting og kvalitetssikring kan bidra til at programvaren er av høy kvalitet og pålitelig.
 • Design og brukererfaring: Programmering og brukeropplevelse av programvare er viktige faktorer i hvor vellykket den er. Å bidra til design og brukeropplevelse av et åpen kildekode-prosjekt kan bidra til å gjøre programvaren mer intuitivt og brukervennlig.
 • Forvaltning av fellesskapet: Å forvalte fellesskapet for et åpen kildekode-prosjekt er et verdifullt bidrag som kan bidra til å sikre at programvaren blir suksess og tar i bruk. Det innebærer å identifisere de kanalene som samfunnet kommuniserer gjennom, og engasjere seg med fellesskapet, oppmuntre til samarbeid og deling, og hjelpe nye medlemmer til å komme i gang, og samle tilbakemeldinger fra samfunnet.

Design

Personer som er designere eller har designferdigheter som kan bidra til åpen kildekode prosjekter på flere måter. For eksempel kan de lage kunstverk, grafikk og plakater for prosjektet, og de kan bidra til prosjektets sosiale medier, blogginnlegg og andre materialer. I tillegg kan designere utvikle stilveiledninger for å sikre konsistens i den visuelle utformingen av prosjektet, som kan være viktige for store åpen kildekode-prosjekter med globalt distribuerte bidragsytere. Samlet sett er det mange måter designere kan bidra til prosjekter på, åpen kildekode, og deres bidrag kan bidra til å sikre en vellykket og bred godkjenning av programvaren.

Testing

Individer som er brukere av et åpen kildekode-prosjekt, kan bidra i stor grad på ulike måter. For eksempel kan de rapportere feil som de møter når de bruker programvaren, som kan hjelpe utviklingsteamet med å fikse feilene og forbedre kvaliteten på prosjektet. I tillegg kan brukerne registrere seg for å være alfa- eller betatestre for nye utgivelser eller funksjoner, og gi tilbakemeldinger om brukeropplevelsen og kvaliteten på programvaren. Denne tilbakemeldingen kan hjelpe utviklingsteamet med å starte og forbedre prosjektet. Samlet sett er det mange måter brukerne av åpen kildekode-prosjekter kan bidra til å sikre en bred og vellykket adopsjon.

Dokumentasjon

Skriving av dokumentasjon er et viktig bidragsområde til prosjekter med åpen kildekode. Dokumentasjon hjelper brukerne å forstå og bruke programvaren, og det er en kritisk komponent i alle vellykkede prosjekter. Er du flink til å skrive.

Når du skriver dokumentasjon for et prosjekt basert på åpen kildekode, er det viktig å ta vare på følgende faktorer:

 • Audio: Dokumentasjonen er skrevet med tanke på måldeltakerne. Dette kan omfatte nybegynnere, avanserte brukere eller utviklere som integrerer programvaren i sine egne prosjekter.
 • Klarhet: Dokumentasjonen bør være klar og konsis ved hjelp av et språk som er enkelt å forstå. Tekniske termer og angrep bør forklares på et helt språk, og den generelle strukturen i dokumentasjonen bør være logisk og enkelt å navigere.
 • Fullført: Dokumentasjonen bør være fullstendig, dekke alle funksjonene og funksjonaliteten til programvaren. Dette omfatter både oversikter på høyt nivå og detaljerte beskrivelser av hvordan man bruker programvaren.
 • Nøyaktighet: Dokumentasjonen bør være nøyaktig og oppdatert. Den bør gjenspeile den gjeldende programvarens tilstand, og den bør gjennomgås og oppdateres regelmessig.

Hvis du er flink til å lage innhold og skrive tekniske dokumenter, er det mange andre måter du kan bidra på. Her er noen eksempler på hvordan du kan involvere deg:

 • Skrive opplæringsprogrammer og blogger: Du kan skrive opplæring og blogger som hjelper brukere å forstå og bruke programvaren. Hvis du har vært en konsistent bruker av prosjektet, kan du være en av de beste bidragsyterne i dette området. Du kan dele egne tips og innsikt basert på opplevelsen din. og hvis prosjektet har en dedikert bloggplattform, kan du be om å få innholdet publisert der. Alternativt kan det være mange gratis blogghosting plattformer der du kan publisere dine egne innlegg.
 • Å hjelpe med sosiale medier: Du kan bidra til prosjektets sosiale mediers tilstedeværelse ved å skrive innhold og engasjere deg i fellesskapet. Selv om du ikke har direkte tilgang til prosjektets sosiale mediekontoer, man kan ta kontakt med lederne i sosiale medier for å foreslå innhold og måter å engasjere seg på brukere og andre interessenter. Dette kan bidra til mer synlighet til prosjektet.
 • Oversetter dokumenter: Hvis du kjenner flere språk, kan du bidra til åpen kildekode prosjekter ved å oversette dokumenter til forskjellige språk. Dette kan bidra til at prosjektet blir lettere tilgjengelig for brukerne rundt om i verden. – og det kan åpne prosjektet til et nytt sett av brukere som kanskje ikke har kunnet bruke det ellers.

Community

Å forvalte fellesskapet av et åpen kildekode-prosjekt er et verdifullt bidrag som kan bidra til å sikre at programvaren kan bli vellykket, og til en utstrakt innføring av programvaren. Her er noen trinn du kan følge for å bidra til et åpen kildekode-prosjekt ved å administrere samfunnet:

 1. Identifiser kanalene samfunnet kommuniserer gjennom. Det kan omfatte forumer, e-postlister, sosiale medier kontoer eller andre digitale plattformer.
 2. Engage with the community. Dette kan innebære å svare på spørsmål og kommentarer, starte eller delta i diskusjoner, og bistå brukere som opplever problemer.
 3. Oppmuntre til samarbeid og deling av medlemmer av samfunnet. Det er viktig med åpne prosjekter innen samarbeid og deling, og det er viktig å fremme disse verdiene i samfunnet.
 4. Hjelp nye medlemmer å komme i gang. Mange åpen kildekode-prosjekter har nye brukere som nettopp lærer om programvaren. Du kan hjelpe disse brukerne ved å gi veiledning og støtte og lede dem til ressurser for å hjelpe dem i gang.
 5. Samle tilbakemelding fra fellesskapet. Fellesskapet kan gi verdifulle tilbakemeldinger om programvaren og dens funksjoner, Denne tilbakemeldingen kan brukes til å forbedre prosjektet og gjøre det mer brukervennlig.

Advocating

Mange open source prosjekter er drevet av fellesskapet og har ikke et dedikert markedsføringsteam for å spre bevissthet. Å bidra til et åpent kildekode-prosjekt ved å bli en dedikert talsmann og spre oppmerksomhet kan være et verdifullt bidrag som bidrar til å sikre at programvaren blir til suksess og utbredt anvendelse. Dette kan innebære å bruke sosiale medier eller delta på offline arrangementer for å fremme prosjektet, og det kan bidra til å synliggjøre prosjektet uten å måtte involvere prosjektsponsorer eller eiere.