ILLA home page
  1. SQL Generatie

SQL Generatie

Wij ondersteunen het genereren van SQL in deze bronnen: PostgreSQL, MySQL, Oracle DB, MariaDB, TIDB, SupabaseDB en ClickHouse. U kunt de natuurlijke taal invoeren en bij het gebruik van deze bronnen een kant-en-klare SQL-instructie krijgen.

Voer de pagina voor het bewerken van de app in en maak een actie met behulp van een van de bovenstaande documenten.

Selecteer het type afschrift dat u wilt genereren

Voer details in en klik op SQL Generate