ILLA home page
  1. Grafiek

Gegevens in een grafiek weergeven

Je kunt acties en transformatoren gebruiken om grafieken te maken. Je kunt verwijzen naar een array of een object in het veld Data source voor een grafiek.

Nadat u een gegevensbron selecteert, verwerkt ILLA de gegevens en vult de grafiek in. Standaard biedt de eerste niet-numerieke kolom de X-as op, maar je kunt deze en andere eigenschappen zoals kaarttype, Groeps door, etc. wijzigen.