ILLA home page
 1. Tabel

Tabeller er en almindelig måde at se og interagere med dine data. Du kan sortere, filtrere, paginere og downloade rækker af information. Tabeller understøtter også rækkevalg og brugerdefinerede kolonner.

Indlæs data i en tabel

Når du trækker en tabelkomponent til rammen, vises testdata automatisk i JSON-format. Du kan ændre de data, der vises i en tabel ved at redigere egenskaben Datakilde. Brug {{ actionName.data }} formatet til at vælge handlingen.

Du kan også indstille datakilden ved at indtaste et array.

Indstillinger for kolonne

Sæt aliaser for datakolonner

Når du indstiller datakilden til tabeller, vil kolonnenavnet automatisk blive indstillet baseret på datakilden. Du kan omdøbe alle kolonner ved at klikke på kolonnen i fanen Inspekt og indstille Kolonne titel.

Ændre kolonnetyper

Når du indstiller datakilden til tabeller, sættes kolonnerne til Tekst. Du kan indstille kolonnetyper manuelt ved at klikke på kolonnen i fanen Inspekt og vælge typen fra Kolonnetype rullemenuen.

Kolonnetyperne omfatter:

 1. Tekst
 2. Dato, du kan angive visningsformatet for datoen i datotypen.
 3. Tal, du kan angive decimaler i taltypen.
 4. Procent, kan du indstille decimalerne i procent.
 5. Link
 6. Knappen kan du tilføje hændelseshandlere i knaptypen.

Tilknyttede værdier af brugerdefinerede kolonner

Du kan tilføje brugerdefinerede kolonner til tabeller ved hjælp af + Tilføj-knappen i fanen Inspekt. Brugerdefinerede kolonner bruges ofte til at beregne data baseret på andre værdier i din app. For eksempel, hvis du har omsætning og user_num kolonner, og du ønsker at beregne en ARPU kolonne, kan du bruge {{ currentRow.revenue/currentRow.user_num }}

Desuden kan du efter beregning indstille kolonnens type til tal eller procent og indstille decimalerne for at forbedre læsbarheden.

Adgang til data i tabellen

Brug {{ table1.selectedRow[i].columnName }} for at få adgang til data fra markerede rækker i andre komponenter. Hvis du ikke har aktiveret Multi-Rækkevalg, vil i altid være 0.

Opdater tabeldata

 1. Brug input komponent eller andre data input cpmponents til at vise {{ table1.selectedRow[i].columnName }}.
 2. Brug {{ input1.value }} i Opdater handlinger for at få valgte værdier og opdaterede værdier.
 3. Tilføj en hændelseshandler til opdateringsknap for at køre opdateringshandlingen når der klikkes.
 4. Opdater data fra den markerede række ved at ændre inputværdien og klikke på knappen Opdatering.

Indsæt en ny række i tabel

 1. Brug {{ input1.value }} i indsæt handlinger få værdier.
 2. Tilføj en hændelseshandler til Indsæt knap for at køre Indsæt handling når der klikkes.
 3. Indsæt nye data ved at indtaste værdier i inputkomponenter og klikke på Indsæt knappen.