ILLA home page
  1. Kontejner

Komponenty můžete seskupit na kartě pomocí komponenty Kontejneru. Kontejnery také podporují více zobrazení, která vám umožní oddělit obsah do odlišných názorů, mezi nimiž mohou uživatelé přepínat.

Kontejnery fungují jako jakákoliv jiná součást. Po přidání můžete komponenty do něj seskupit stisknutím klávesy D nebo K a jejich přetažením do kontejneru.

Více zobrazení

Kontejnery podporují více zobrazení pro seskupování obsahu. Zobrazení můžete nastavit v sekci Zobrazení na záložce Průzkum. V čase je viditelné pouze jedno zobrazení a uživatelé mezi nimi přepínají změnou aktuálního pohledu komponenty Kontejneru.

Použít další komponenty pro změnu zobrazení

Další komponenty můžete použít pro kontrolu kontejnerů přidáním manipulátorů s událostmi do jiných komponentů. Jsou podporovány tyto metody:

  1. Nastavit aktuální zobrazení podle klíče
  2. Nastavit aktuální zobrazení podle indexu
  3. Zobrazit další (viditelné) zobrazení
  4. Zobrazit předchozí (viditelné) zobrazení

Připojit kartu k kontejneru

K ovládání kontejneru můžete použít komponentu záložky tak, že zapnete Odkaz na kontejner Průzkum** karty.

Po propojení s kontejnerem se štítky záložek změní na náhledy. Zobrazení můžete změnit kliknutím na záložky bez obsluhy událostí.