ILLA home page
  1. Sestavte své aplikace

Díky naší rozsáhlé knihovně komponent UI můžete rychle a snadno vytvářet vysoce leštěná rozhraní. Můžete psát dotazy pro interakci s daty a používat JavaScript v mnoha částech vaší aplikace.

Editor

Vytvořit, nasadit a spustit aplikace s webovým vývojovým prostředím ILLA

Konstrukce a použitelnost (Pages, Transforms)

Přizpůsobit aplikace s vlastním stylem a formátováním

Zpracovatelé událostí

Zpracovatelé událostí vám umožní aktivovat dotazy, ovládat komponenty a provádět další akce v reakci na interakce uživatelů

Sestavit komponenty

Použijte ILLA knihovnu komponent pro vytvoření uživatelského rozhraní vaší aplikace.

Součásti jsou základní součástí ILLA, které fungují podobně jako složky React v tom, že mohou přijímat vlastnosti a mít vnitřní stav. Kombinací knihovny komponent ILLA s vašimi daty můžete vytvořit interaktivní aplikace.

Některé společné součásti zahrnují:

  • Komponenta tabulky se používá k zobrazení dat ve formátu tabulky a nabízí funkce jako třídění, filtrování, stránkování a exporty CSV.
  • Komponenta formuláře se používá pro seskupení vstupních polí a odeslání jako jedna jednotka.
  • Vyberte vstupní komponentu je kombinace rozevíracího seznamu a vstupního pole, které umožňuje uživatelům buď vybrat hodnotu ze seznamu nebo zadat hodnotu přímo jako text.
  • Komponenta map se používá k vytváření vizualizace dat pomocí grafů a grafů.